Bestuur

Bestuur

Het dagelijks bestuur leidt werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan de beleidsplannen van Stichting LOOP. Het algemeen bestuur wordt vertegenwoordigd door:
Voorzitter: mr. M.S. Dunant Maurits
Secretaris: mw. B.M. van der Pas-Tempelman (registerpodoloog)
Penningmeester: dhr. T.J. Dreumer (registerpodoloog en podoposturaal therapeut)

Raad van Aangeslotenen

De aangesloten beroepsgroepen worden vertegenwoordigd door een Raad van Aangeslotenen, zij vormen de verbinding tussen bestuur en aangesloten beroepsgroepen. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Het bestuur vraagt hen om advies wanneer er beleidsveranderende, koersveranderende besluiten genomen moeten worden. 

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit:
Eric Wonink (registerpodoloog) tevens voorzitter
Peter Vonk (podoposturaal therapeut)
Martin Koelman (registerpodoloog en podoposturaal therapeut)
Erik Wink (registerpodoloog)
Marianne van den Beucken (registerpodoloog)

Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met het secretariaat van Stichting LOOP. 

Onderstaand vindt u het organogram van Stichting LOOP