Bestuur

Stichting LOOP heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De directeur van het dagelijks bestuur is dhr. B. Hoogstra. Hij stuurt de medewerkers van LOOP aan. 

Bestuur

Het dagelijks bestuur leidt werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan de beleidsplannen van Stichting LOOP. Het algemeen bestuur wordt vertegenwoordigd door:
Voorzitter: dhr. B. Hoogstra
Secretaris/penningmeester: mw. H.H. de Haan-Drayer (podotherapeut en podoposturaal therapeut)
Bestuurslid: dhr. P.J. van Dasselaar (registerpodoloog)

Raad van Aangeslotenen

De aangesloten beroepsgroepen worden vertegenwoordigd door een Raad van Aangeslotenen, zij vormen de verbinding tussen bestuur en aangesloten beroepsgroepen. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Het bestuur vraagt hen om advies wanneer er beleidsveranderende, koersveranderende besluiten genomen moeten worden. 

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit:
Eric Wonink (voorzitter)
Erna van der Pas-Tempelman 
Peter Vonk
Cees van der Meijden 
Theo Dreumer

Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met het secretariaat van Stichting LOOP. 

Onderstaand vindt u het organogram van Stichting LOOP