Coronavirus

Met het verstrijken van de dagen worden de gevolgen van de coronacrisis meer zichtbaar en voelbaar. Ook voor de bij Stichting LOOP aangesloten registerpodologen en podoposturaal therapeuten. Stichting LOOP probeert op vele fronten de aangesloten behandelaren te informeren en te adviseren omtrent praktijkvoering in deze crisistijd. We proberen duidelijkheid te verschaffen in een tijd waarin de actualiteiten snel gaan en aangescherpte richtlijnen en adviezen elkaar in hoog tempo opvolgen. Met regelmaat proberen wij onze behandelaren te voorzien van duidelijke informatie, conform de aangescherpte richtlijnen, zodat behandelaren nog zorgvuldiger de afweging kunnen maken of en hoe zij patiënten in deze omstandigheden kunnen helpen.

Fysieke consultatie

De vernieuwde inzichten van het RIVM over de besmettelijkheid van het coronavirus voorafgaand aan de symptomen ervan, en de verscherpte maatregelen door het Kabinet op 23 maart jl., geven momenteel een nieuwe richting aan paramedische beroepen en het podologisch professioneel handelen. Deze maatregelen gelden tot 6 april 2020. De kern is dat tot 6 april face-to-face consultatie en behandeling alleen mogelijk is bij acuut noodzakelijke zorg.
In overleg met de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) heef de LHV uitgesproken dat zij er op vertrouwen dat de registerpodologen en podoposturaal therapeuten zelf op professionele wijze kunnen inschatten of lichamelijk onderzoek acuut noodzakelijk is.

Consultatie op afstand

Overige, niet acuut noodzakelijke zorg kan tot 6 april alleen op afstand plaatsvinden (m.b.v. telefonie, beeldbellen). We hebben dit voor de podologie uitgewerkt in een stroomschema.

De registerpodoloog of podoposturaal therapeut bepaalt of de zorg acuut noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken huisarts. Wanneer huisartsen een patiënt verwijzen, dan vertrouwen zij op de deskundigheid van deze zorgverlener om in te schatten of contact op afstand of fysiek moet en kan plaatsvinden en welke beschermende maatregelen daarvoor nodig zijn.

Ik heb pijnklachten, kan ik nog bij een behandelaar terecht?

Bent u patënt en heeft u pijnklachten en twijfelt u momenteel of u wel/niet terecht kan bij een behandelaar? Neem dan vooraf telefonisch contact op met een van de bij Stichting LOOP aangesloten behandelaren. Zij kunnen u verder informeren over de huidige wijze van praktijkvoering en het behandelproces. 

Meer informatie

Meer algemene informatie over het coronavirus en adviezen van het RIVM of de GGD’s kunt u onder andere via onderstaande websites nalezen: