Coronavirus

Met het verstrijken van de dagen worden de gevolgen van de coronacrisis meer zichtbaar en voelbaar. Ook voor de bij Stichting LOOP aangesloten registerpodologen en podoposturaal therapeuten. Stichting LOOP probeert op vele fronten de aangesloten behandelaren te informeren en te adviseren omtrent praktijkvoering in deze crisistijd. We proberen duidelijkheid te verschaffen in een tijd waarin de actualiteiten snel gaan en aangescherpte richtlijnen en adviezen elkaar in hoog tempo opvolgen. Met regelmaat proberen wij onze behandelaren te voorzien van duidelijke informatie, conform de aangescherpte richtlijnen, zodat behandelaren nog zorgvuldiger de afweging kunnen maken of en hoe zij patiënten in deze omstandigheden kunnen helpen.

Reguliere zorg weer mogelijk per 11 mei

Op 11 mei  kondigeden Mark Rutte en Hugo de Jonge versoepeling van de Corona maatregelen aan.  Per 11 mei mogen de meeste contactberoepen -onder voorwaarden - weer uitgeoefend worden.
Dit betekent dat podologen en podoposturaal therapeuten per deze datum  hun werkzaamheden weer zijn gaan opschalen van acuut noodzakelijke zorg, naar reguliere zorg!

Dit moet uiteraard op verantwoorde wijze, en volgens alle nu geldende richtlijnen plaatsvinden. Met speciale aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. Om de bij Stichting LOOP aangesloten behandelaren te ondersteuenen  bij het verantwoord leveren van zorg, heeft LOOP een werkprotocol (versie 3, 1 oktober 2020) opgesteld.
 
Dit werkprotocol voor podologiepraktijken is gericht op het veilig en verantwoord continueren van reguliere voetzorg, inclusief het lichamelijk onderzoek, passend bij de 1,5 m samenleving en de huidige maatregelen van het Kabinet. Het werkprotocol biedt een leidraad, een advies aan registerpodologen en podoposturaal therapeuten ter ondersteuning van de triage en de professionele afweging in hygiëne-maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en het waarborgen van de 1,5 m. afstand.
 
Het werkprotocol heeft effect op:

  • Triage op het corona-risico, zorgselectie en veiligheidsmaatregelen
  • Aanvullende maatregelen in hygiëne en infectiepreventie. Dit werkprotocol bevat o.a.  een verscherping van de Gedragscode Hygiëne en Infectiepreventie voor Podologie.
  • Inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Aanpassing en sturing op inrichting en organisatie binnen praktijken
  • Aanpassing en sturing op gedrag van de zorgverleners, medewerkers en patiënten binnen praktijken
  • Inzetten van digitale zorg met bijbehorende randvoorwaarden en declaratiemogelijkheden. 


Ik heb pijnklachten, kan ik nog bij een behandelaar terecht?

Bent u patënt en heeft u pijnklachten en twijfelt u momenteel of u wel/niet terecht kan bij een behandelaar? Neem dan vooraf telefonisch contact op met een van de bij Stichting LOOP aangesloten behandelaren. Zij kunnen u verder informeren over de huidige wijze van praktijkvoering en het behandelproces. 

Meer informatie

Meer algemene informatie over het coronavirus en adviezen van het RIVM of de GGD’s kunt u onder andere via onderstaande websites nalezen: