Coronavirus

Podologie en veilig werken tijdens Corona-pandemie

Registerpodologen en podoposturaal therapeuten werken ook gedurende de Corona-pandemie op veilige wijze. Met speciale aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. Om de bij Stichting LOOP aangesloten behandelaren te ondersteunen bij het verantwoord leveren van zorg, heeft LOOP een werkprotocol (versie 4.0, 4 november 2021) opgesteld.

Dit werkprotocol voor podologiepraktijken is gericht op het veilig en verantwoord continueren van reguliere voetzorg, inclusief het lichamelijk onderzoek, passend bij de 1,5 m samenleving en de huidige maatregelen van het Kabinet. Het werkprotocol biedt een leidraad, een advies aan registerpodologen en podoposturaal therapeuten ter ondersteuning van de triage en de professionele afweging in hygiëne-maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en het waarborgen van de 1,5 m. afstand.

Het werkprotocol heeft effect op:

  • Triage op het corona-risico, zorgselectie en veiligheidsmaatregelen
  • Aanvullende maatregelen in hygiëne en infectiepreventie. Dit werkprotocol bevat o.a. een verscherping van de Gedragscode Hygiëne en Infectiepreventie voor Podologie.
  • Inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Aanpassing en sturing op inrichting en organisatie binnen praktijken
  • Aanpassing en sturing op gedrag van de zorgverleners, medewerkers en patiënten binnen praktijken
  • Inzetten van digitale zorg met bijbehorende randvoorwaarden en declaratiemogelijkheden.

Ik heb pijnklachten, kan ik nog bij een behandelaar terecht?

Op dit moment zijn alle praktijken in principe gewoon open. Bent u patiënt, heeft u pijnklachten en twijfelt u momenteel of u wel/niet terecht kan bij een behandelaar? Neem dan vooraf telefonisch contact op met een van de bij Stichting LOOP aangesloten behandelaren. Zij kunnen u verder informeren over de huidige wijze van praktijkvoering en het behandelproces.

Meer informatie

Meer algemene informatie over het coronavirus en adviezen van het RIVM of de GGD’s kunt u onder andere via onderstaande websites nalezen: