Stichting LOOP en ontwikkeling praktijksoftware

16 april 2014

Stichting LOOP faciliteert en ondersteunt de bij haar aangesloten zorgverleners. Op dit moment is zij bezig met de onwikkeling van speciale software waar de zorgverlener zijn geleverde zorg mee kan registeren. In het VCD magazine is een interview met Chris Visser, directeur van het dagelijks bestuur van Stichting LOOP te lezen. 

Interview over ontwikkeling van Soft Care

Terug