Geïndiceerde preventieve voetzorg voor diabetespatiënten

5 augustus 2014

Registerpodologen ook opgenomen in ketenzorg

Preventie is effectief in de bestrijding van voetulcera bij diabetespatiënten. Voetulcera vormen de hoofdoorzaak (80 tot 90%) van amputaties; bij de meeste gevallen is een niet (meer) te bestrijden infectie de uiteindelijke reden voor amputatie. Per 1 januari 2015 is de vernieuwde beleidsregel 'overige geneeskundige zorg' van kracht. Dit betekent dat diabetespatiënten vanaf 1 januari 2015 zowel binnen als buiten de ketenzorg terecht kunnen bij registerpodologen en podotherapeuten voor preventieve voetzorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. 

Deze maand staat een artikel in de Medische Voet waarin de rol van registerpodologen in zowel de preventieve als curatieve diabetes voetzorg beschreven wordt. Via onderstaande link kunt u het volledige artikel lezen. 

Geïndiceerde preventieve voetzorg voor diabetespatiënten

Terug