Column van Chris Visser in de Medische Voet

1 december 2014

Onderstaande column staat in de eerstvolgende uitgave van de Medische Voet die bij (register)podologen, (register)sportpodologen, podoposturaal therapeuten en medisch pedicures op de deurmat komt. 
 

Kwaliteit van de zorg

Om kwaliteit te meten moet de verleende zorg gemeten en geregistreerd worden...

Daar waar eerder aan de voordeur de kwaliteit van zorg bepaald werd, wordt straks aan de achterdeur de kwaliteit van zorg bepaald. Toen de kwaliteit van de zorg aan de voordeur bepaald werd, gebeurde dit op basis van te voren bepaalde indicatoren. De twee belangrijkste indicatoren waren; het verworven diploma en de aansluiting bij een beroepsorganisatie.
Iedereen kan op zijn klompen wel aanvoelen dat dit een prima basis is, maar niet direct iets hoeft te zeggen over de kwaliteit van zorg en zorgverlener. Als zorgaanbieder en cliënt een zorgtraject hebben doorlopen, dus bij de achterdeur, dan blijkt of de zorg verantwoord werd verleend.


Verantwoorde zorg
Verantwoorde zorg betekent volgens het zorginstituut: Zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Om dit te weten moet zorg vanaf de voordeur tot en met de achterdeur gemeten en dus geregistreerd worden. Als elke beroepsgroep dit op de juiste wijze organiseert, dan kunnen gegevens verzameld worden die te gebruiken zijn om zorg op een verantwoord niveau te brengen of te houden.

 
Evenwichtig beeld
Een evenwichtig beeld van de verleende zorg verkrijgen we niet alleen aan de hand van de verzamelde gegevens, maar ook wanneer de cliënt iets zegt over de verkregen zorg. De cliënt moet steeds meer een bewuste en betrokken gesprekspartner worden. Dit is een onomkeerbaar proces binnen de gezondheidszorg. Uiteraard heeft dit effect op ons functioneren als zorgverlener en als beroepsorganisatie. Samen willen we verantwoorde zorg verlenen en de zorg betaalbaar houden. Dan moeten we hier volledige medewerking aan verlenen zodat ook de zorgverzekeraar de zorg kan en wil blijven vergoeden.
 
Nu de kaarten zo liggen, zoeken we samen naar de beste manier om dit te verwezenlijken zodat we alleen dat doen wat relevant en werkbaar is. Niet meer en niet minder.

Chris Visser, directeur Stichting LOOP

U kunt de column 'Kwaliteit in de zorg' ook downloaden. 
 
 

Terug