Cijfers diabetes - 1.000.000 Nederlanders hebben diabetes mellitus

24 november 2015

Ruim 1.000.000 Nederlanders hebben diabetes mellitus. Daarvan weten echter 200.000 mensen niet dat zij diabetes hebben. 900.000 mensen hebben diabetes type 2. Bij 100.000 mensen komt diabetes type 1 of een ander type voor.
Elke dag komen er 145 mensen met diabetes bij

Iedere dag komen er ongeveer 145 mensen met diabetes bij in Nederland. Hier valt zowel diabetes type 1 als type 2 onder. De verdeling tussen mannen en vrouwen is vrijwel gelijk. In 2025 hebben we in ons land ongeveer 1,3 miljoen mensen met diabetes. In het RIVM-rapport ‘Diabetes in 2025’ kunt u hier meer over lezen.
Cijfers diabetes bij kinderen

Ongeveer 12.000 kinderen en jongvolwassenen tot een jaar of 20 hebben diabetes. Dat aantal loopt iedere dag op. Bijna alle kinderen en adolescenten hebben diabetes type 1. Bij slechts 2% gaat het om type 2. 
Vaker diabetes bij Turken, Marokkanen en Surinamers

Diabetes komt vaker voor bij mensen van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst dan bij autochtone Nederlanders. Binnen deze groep komt diabetes meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Het vaakst komt diabetes voor bij mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst. Van de mensen boven de 60 jaar heeft zelfs 37% diabetes.

Meer informatie over diabetes en cijfers vindt u op Volksgezondheidenzorg.info.

Bron: Diabetesvereniging Nederland 

Terug