Bepaalt Menzis welke diabetische zorg u krijgt?

14 december 2015


Eind november vond een gesprek plaats tussen de directies van Diabetesvereniging Nederland (DVN) en zorgverzekeraar Menzis. Aanleiding voor het gesprek waren de zorgen van Diabetesvereniging Nederland over het beleid van Menzis. Na het gesprek heeft Menzis schriftelijk gereageerd op hun openstaande vragen. Helaas heeft Menzis de zorgen van DVN niet kunnen wegnemen.

Zorgen onveranderd

DVN stelt vast dat zij er alles aan gedaan hebben om het inkoopbeleid 2016 van Menzis aan te passen op de punten die zij zorgelijk vinden voor patiënten. Menzis heeft daarmee niets gedaan. De enige handreiking die Menzis heeft gedaan is om in 2016 regelmatig op directieniveau te overleggen over het inkoopbeleid 2017. Dat is een verbetering en op die uitnodiging gaat DVN graag in, maar daarmee blijven hun zorgen over het huidige beleid onveranderd.

Diabetesbehandeling

De belangrijkste zorg: Menzis gaat op de stoel van de behandelaar zitten. “Menzis gaat zo in de praktijk bepalen welke insuline of welk hulpmiddel je gaat gebruiken. Dit vindt DVN onaanvaardbaar: behandelaar en patiënt bepalen samen de diabetesbehandeling”, aldus Olof King, directeur van de Diabetesvereniging. Ook de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), waarbij onder andere diabeteshuisartsen en -internisten zijn aangesloten, is ontstemd. “Wij maken ons met DVN zorgen”, reageert directeur Inge de Weerdt. “Volgens ons is het idee dat zorgvragers, zorgverleners en zorgverzekeraars samenwerken. Van dat idee zien wij in het opereren van Menzis weinig terug. Wat er ook achter zit, het lijkt ons een heilloze strategie. Wij zijn voor afspraken, niet voor dictaten.”

Zonder afstemming

De Diabetesvereniging ziet keer op keer dat Menzis het beleid bepaalt vanachter het bureau, bijvoorbeeld waar het gaat om diabeteshulpmiddelen. Zonder afstemming met zorgverleners en patiëntenvereniging. Daardoor heeft Menzis geen oog voor de consequenties van dit beleid voor patiënten. Hun conclusie is dan ook: bent u verzekerd bij Menzis en vindt u het belangrijk dat u samen met uw zorgverlener bepaalt welke diabeteszorg u krijgt? Vraag u dan af of u goed zit bij Menzis.

Wat doet DVN?

Diabetesvereniging Nederland blijft het beleid van Menzis monitoren en komt in actie wanneer zij zien dat de belangen van mensen met diabetes geschaad worden. 

Meer informatie: Diabetes Vereniging Nederland

Terug