Almelose Symposium Diabetische Voet

17 december 2015


Woensdag 20 januari wordt voor de 15e maal het Almelose Diabetische Voeten Symposium georganiseerd. Het thema van dit jaar is “Implementatie van de nieuwe richtlijnen”. Met gerenommeerde sprekers en met grote inbreng van de symposium deelnemers willen zij de discussie aangaan hoe de nieuwe richtlijnen in Nederland geïmplementeerd moeten worden.

Alle sprekers tijdens dit symposium hebben een grote betrokkenheid gehad bij het opstellen van de in mei 2015 gepresenteerde internationale richtlijnen van de IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot).

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de Nederlandse Richtlijnen Diabetische Voet, die in januari 2016 definitief zullen worden. Op deze dag wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe nationale en internationale richtlijnen, onder andere op het gebied van preventie, drukontlasting, infectie, wondbehandeling en vaatlijden. Een aantal nationale en internationale opstellers van deze richtlijnen is bereid gevonden hierover een voordracht te houden.

Tijdens de zeven workshops worden aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk problemen gepresenteerd. De uitgenodigde sprekers zullen hierbij als moderator optreden.

Het 15e Almelose Symposium Diabetische Voet is bestemd voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling van de diabetische voet: vaatchirurgen, dermatologen, revalidatieartsen, internisten, wondconsulenten, podotherapeuten, registerpodologen, orthopedisch schoenmakers, gipsverbandmeesters, diabetes verpleegkundigen, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Stichting LOOP heeft dit symposium met 8 punten geaccrediteerd. 

Lees meer op website diabetische voeten.nl

Terug