Onderscheiding prof. dr. Schaper

20 juni 2016


Amerikaanse onderscheiding voor internist/endocrinoloog Maastricht UMC+

Afgelopen zaterdag ontving prof. dr. Nicolaas Schaper, internist/endocrinoloog van het Maastricht UMC+, in New Orleans de zogenoemde Roger Pecoraro Award gekregen van de Amerikaanse Diabetes Association (ADA). Schaper kreeg die eervolle onderscheiding vanwege zijn activiteiten om amputaties te voorkomen bij diabetes.
Slecht genezende voetwonden zijn een gevreesde complicatie van diabetes mellitus (suikerziekte). Vernauwing van de bloedvaten in de benen, zenuwschade, voetinfecties en gestoorde wondgenezing spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdige en adequate behandeling van deze voetwonden is essentieel om een amputatie te voorkomen. Omdat er zoveel verschillende factoren een rol spelen, is deze behandeling vaak complex en zijn er meerdere medische disciplines bij betrokken.

Kwaliteit van leven met diabetes

Schaper wordt door de ADA geprezen vanwege zijn jarenlange toewijding om diagnose, behandeling en preventie van diabetische voetwonden en amputaties te verbeteren en vanwege de vertaling van het wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk. Zijn werk heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van leven van mensen met diabetes is verbeterd. Schaper is onder meer oprichter en coördinator van de Europese studiegroep (Eurodiale) die wetenschappelijk onderzoek doet op dit terrein en heeft meer dan 170 publicaties op zijn naam staan.

Diabetische Voet

Schaper is zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de ontwikkeling van meerdere richtlijnen; zo was hij onder andere voorzitter van de werkgroep die de  Richtlijn Diabetische Voet heeft opgesteld en voorzitter van de richtlijnencommissie van deInternational Working Group on the Diabetic Foot (WGDF). Hij was daarnaast nauw betrokken bij het opstellen van richtlijnen over vaatlijden in de benen en polyneuropathie (zenuwschade). Vorig jaar was hij voorzitter van het wereldcongres ‘International Symposium on the Diabetic Foot’. 

Zelfmanagement bij diabetes 

Schaper is ook eindredacteur van de multimediawebsite DIEP (www.DIEP.info), die als doel heeft het zelfmanagement van mensen met diabetes te ondersteunen en te faciliteren. Dit uitgebreide programma, dat meer dan 25.000 unieke bezoekers per maand heeft en meerdere prijzen heeft gekregen, is ontwikkeld vanuit het Maastricht UMC+, waarbij alle relevante diabetesorganisaties betrokken waren.

Bron: Maastricht UMC+

Terug