Toetsing van kwaliteitregistraties

15 augustus 2016



Er komen steeds meer kwaliteitsregistraties. Daarom hebben de Federatie Medisch Specialisten, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN en ZN een systeem ontwikkeld om kwaliteitsregistraties op hun beurt te beoordelen. Tot april 2017 wordt deze systematiek in een project getest.

De systematiek bestaat uit een voorwaardenkader, een toetsinstrument en een procedure waarmee een gedegen advies opgebouwd kan worden over de relevantie en de kwaliteit van registraties. Deze adviezen kunnen vervolgens gebruikt worden in de wijze waarop structurele financiering gerealiseerd kan worden, zo is te lezen op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Een negental registraties is gevraagd om mee te werken. Als bezoeker van de website over dit project kwaliteitsregistraties wordt niet duidelijk welke registraties meedoen aan de project, nietttemin een mooi initatief.

Dit project is bedoeld om in de eerste fase de systematiek te verfijnen en in de tweede fase vast te stellen wat er nodig is om de systematiek na april 2017 in gebruik te kunnen nemen. Uiteindelijk is het hoofddoel om meer gerichte keuzes te kunnen maken in het al dan niet structureel financieren van kwaliteitsregistraties.

Meer informatie:project kwaliteitsregistraties

Terug