Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Vacatures | AVG wet

Bestuur

Bestuur

Het bestuur leidt werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan de beleidsplannen van Stichting LOOP. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: mevrouw M. Lensink
Penningmeester: de heer E. Wonink (registerpodoloog)

Algemeen Bestuurslid met aandachtsgebied Educatie en Kwaliteit: Job Fahner (registerpodoloog)

Raad van Aangeslotenen

De aangesloten beroepsgroepen worden vertegenwoordigd door een Raad van Aangeslotenen (RvA). De RvA vormt de verbinding tussen bestuur en aangesloten beroepsgroepen en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Het bestuur vraagt de RvA advies wanneer er beleidsveranderende, koersveranderende besluiten moeten worden genomen. U kunt contact opnemen met de RvA via het e-mailadres rva@loop.nl.  

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit:
Erik Wink (voorzitter) 
Peter Vonk
Theo Dreumer

Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met het secretariaat van Stichting LOOP.