Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Het nieuwe LOOP | Vacatures | AVG wet

Het nieuwe LOOP

Vanaf 1 januari 2017 verandert het een en ander binnen LOOP. Veranderingen in de benamingen van de profielen en de inrichting daarvan. LOOP speelt hiermee in op een veranderende zorgmarkt waarin patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars behoefte hebben aan duidelijkheid: wie doet wat, waar werken ze samen en welke plek neemt de zorgverlener in?

LOOP heeft haar beleid voor de periode van 2016-2020 bepaald.
Leest u over deze nieuwe koers in de brochure WIJ zijn LOOP

Welke veranderingen?

Binnen LOOP ontstaan er twee pijlers. De ene pijler is: Voorzorg en de andere pijler: Paramedische zorg. Links de beroepsgroepen die diensten en zorg leveren in de ‘nulde’ lijn en rechts de beroepsgroepen die vooral paramedische zorg bieden in de eerste lijn. Beide pijlers zijn voor de voetzorg belangrijk met elk hun eigen markt. Zij kunnen over en weer samenwerken.

Namen van profielen veranderen

De namen van sommige profielen gaan veranderen. In onderstaand overzicht ziet u de veranderingen in de benamingen van de profielen per 1 januari 2017.


Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de profielen met hun nieuwe benamingen onder het nieuwe LOOP gaan vallen:


Er komen dus twee registers onder Voorzorg: de Voetkundig Adviseur en de Voetkundig sportadviseur. Twee nieuwe registers waarmee LOOP aangeeft wat de waarde van deze beroepen is binnen de voet- en houdingszorg. Daarnaast worden, onder de pijler paramedische zorg, de profielen van registerpodoloog en podoposturaal therapeut duidelijker gepositioneerd.

Extern Kwaliteitsregister: KABIZ

De zorgmarkt vraagt dat kwaliteit door een onafhankelijk kwaliteitsinstituut getoetst wordt. Stichting LOOP heeft de profielen van de registerpodoloog en podoposturaal therapeut bij de kwaliteitsregisters van KABIZ ondergebracht.(Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). In de betreffende registers maakt KABIZ de deskundigheid en kwalificaties van deze beroepsoefenaars zichtbaar. Meer informatie: www.kabiz.nl  

Daarnaast wordt de komende tijd onderzocht of het mogelijk is de registerpodoloog en podoposturaal therapeut onder te brengen in één profiel.
Aanvullend op deze profielen zijn de volgende aantekeningen in het register van KABIZ mogelijk:
-        Sport (na afronding van de post-hbo opleiding sportpodologie)
-        Zorgschoen (na afronding van opleiding zorgschoenspecialist)