Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Vacatures | AVG wet

Waarborging kwaliteit

Stichting LOOP bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van de voet- en houdingszorg met een onafhankelijke houding in het maatschappelijk belang van de cliënt.

Professionals kunnen zich bij Stichting LOOP laten registreren als zij permanent voldoen en zich houden aan de hoge kwaliteitseisen die de beroepsorganisatie stelt. Deze eisen richten zich op:

  • Het gevolgde onderwijs en het op peil houden van de kennis via bij- en nascholing.
  • Procesbeschrijving van de voetzorg in een zorgprotocol en gedigitaliseerd zorgdossier, waaronder de richtlijn Methodisch handelen en Verslaglegging.
  • De beroepscode met daarin onderwerpen als beroepshouding, cliëntbejegening, privacy, hygiëne, toegankelijkheid en bereikbaarheid.
  • Wijze van declareren naar zorgverzekeraars.
  • Afhandeling van klachten. 

Registerpodologen en podoposturaal therapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van KABIZ, bij dit register hoort een operationele visitatie- en klachtencommissie.