Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Vacatures | AVG wet

Erkenning

Registerpodologie en podoposturaal therapie genieten brede erkenning door cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars. Tevredenheidonderzoeken wijzen op een hoge mate van cliënttevredenheid (83-91%). Tevens wordt hoog gescoord op de percentages van klachtenvermindering (70-94%).

Dit soort goede resultaten komen niet zo maar tot stand. De aangeslotenen van LOOP staan voor een hoog kwaliteitsniveau. Hier wordt door LOOP en de Academie voor Podologie op toegezien.

Opleiding aan de Academie voor Podologie: NLQF/EQF niveau 6

Uiteraard is de opleiding aan de private Academie voor Podologie van onze aangeslotenen het startpunt van het bieden van goede kwaliteit. Door de overheid gereguleerde kwalificaties zijn generiek ingeschaald. Zo is havo bijvoorbeeld ingeschaald op NLQF/EQF niveau 4 en zijn alle hbo-bachelor opleidingen ingeschaald op NLQF/EQF niveau 6. Private opleidingen – zoals de Academie voor Podologie – kunnen op Nederlands en Europees niveau worden ingeschaald door NCP NLQF/EQF. De opleiding aan de Academie voor Podologie is op NLQF/EQF niveau 6 ingeschaald en heeft hiermee een bewijs verkregen dat het niveau te vergelijken is met het werk- en denkniveau van een bachelor op niveau 6. Het NCP-NLQF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Europese Commissie.

Ook de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (CPION) stelde het HBO-niveau van de opleiding aan de Academie voor Podologie vast. Dit betekent dat de opleiding een registeropleiding is en dat studenten na het afronden van de opleiding het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs ontvangen.

Ten slotte is de opleiding aangesloten bij NRTO: een brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Het lidmaatschap sluit aan bij het kwaliteitsbeleid van de Academie voor Podologie. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Kortom: het hoge niveau van de Academie voor Podologie is gegarandeerd.

Kwaliteitsbewaking door Stichting LOOP

Nadat men is afgestudeerd aan de Academie voor Podologie kan men zich inschrijven bij Stichting LOOP. Men mag zich dan Registerpodoloog noemen en is verplicht zich in te schrijven bij het kwaliteitsregister KABIZ en om zich continu bij te scholen. Verder is er de verplichting om zich eens per 5 jaar door een onafhankelijke organisatie te laten beoordelen op kwaliteit. Dit laatste heet een audit. Audits worden uitgevoerd door auditoren die zijn opgeleid door Health Care Auditing (HCA). Door middel van een audit wordt getoetst of de registerpodoloog aan hoge kwaliteitsstandaarden voldoet. HCA is een organisatie die bijvoorbeeld ook de kwaliteitsbewaking bij Fysiotherapeuten verzorgd. Dus zo lang men is aangesloten bij Stichting LOOP is de kwaliteit van uw zorgverlener gegarandeerd!

Meer informatie over Stichting LOOP en haar aangeslotenen

Ten slotte organiseert LOOP ieder jaar een jaarcongres waarin kennis over de voetzorg wordt uitgewisseld. Voor meer informatie over de kwaliteitsbewaking van de aangeslotenen van LOOP en initiatieven kunt u de volgende websites bezoeken:

Ook expert in voeten worden?

Wilt u registerpodoloog worden of kent u iemand die dat wil worden? Dan is het goed om te weten dat er regelmatig open dagen georganiseerd worden door de Academie voor Podologie. U kunt hier vrijblijvend aan deelnemen om een indruk te verkrijgen van de opleiding en of het beroep bij u past. Kijk hier wanneer de open dagen van de AvP plaatsvinden.

Ook voor subsidie- of andere financiële mogelijheden van de opleiding, verwijzen we u graag naar de website van de Academie voor Podologie. Vanaf 1 maart 2022 vervangt het zo genaamde STAP-budget de huidige fiscale scholingsaftrek. Opleidingen die gekoppeld zijn aan een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie, zoals de Academie voor Podologie, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor meer informatie, zie deze link.