Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Het nieuwe LOOP | Vacatures | AVG wet

Opname in een kwaliteitsregister

Podologen mogen de titel 'Registerpodoloog' alleen voeren wanneer zij succesvol afgestudeerd zijn aan de Academie voor Podologie, wanneer zij zijn aangesloten bij LOOP en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van KABIZ. Podoposturaal therapeuten mogen de titel 'Podoposturaal therapeut' alleen voeren als zij hiervoor het officiële diploma behaald hebben. Zij kunnen zich dan als podoposturaal therapeut aansluiten bij LOOP en laten registreren in het kwaliteitsregister van KABIZ.

LOOP en het kwaliteitsregister stellen hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog en podoposturaal therapeut.

Ten aanzien van het opleidingsniveau stelt het register de eis dat registerpodologen in het bezit zijn van een geldig diploma van Stichting Hoger Onderwijs. Voor beide therapeuten geldt een jaarlijkse bij- en nascholingsverplichting.

Ten aanzien van praktijkvoering geldt dat de procesbeschrijving van de voetzorg nadrukkelijk gewaarborgd en gedocumenteerd is in het zorgprotocol en in het gedigitaliseerde zorgdossier van elke registerpodoloog. Ook in de opleiding tot registerpodoloog en podoposturaal therapeut aan de Academie voor Podologie is deze procesbeschrijving verankerd.

De erkenning door opname in een register omvat tevens de beroepscode en een operationele visitatie- en klachtencommissie.