Menu:

Over Ons | Stichting LOOP | Missie en Visie | Bestuur | Waarborging Kwaliteit | Erkenning | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Het nieuwe LOOP | Vacatures | Privacyverklaring

Bestuur

Stichting LOOP heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De directeur van het dagelijks bestuur is de heer B. Hoogstra. Hij stuurt de medewerkers van LOOP aan. 

Bestuur

Het dagelijks bestuur leidt werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan de beleidsplannen van Stichting LOOP. Het algemeen bestuur wordt vertegenwoordigd door:
Interim voorzitter: de heer B. Hoogstra
Penningmeester: de heer E. Wonink (registerpodoloog)
Secretaris: mevrouw M. Stroeve-Lelie (registerpodoloog)

Raad van Aangeslotenen

De aangesloten beroepsgroepen worden vertegenwoordigd door een Raad van Aangeslotenen, zij vormen de verbinding tussen bestuur en aangesloten beroepsgroepen. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Het bestuur vraagt hen om advies wanneer er beleidsveranderende, koersveranderende besluiten genomen moeten worden. 

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit:
Peter Vonk (voorzitter)
Theo Dreumer
Martin Koelman 
Erik Wink
Marianne van den Beucken 

Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met het secretariaat van Stichting LOOP.