Echografie van een verstoord verbeningsproces

29 april 2014

Echografisch onderzoek wordt in de literatuur beschouwd als een veilige en betrouwbare manier om apofysitis cacanei in beeld te brengen en periodiek te evalueren. Wat er in de praktijk tijdens dit echografisch onderzoek nu bekeken dient te worden, wordt slechts summier beschreven.

Als examenopdracht voor de opleiding Echografie Advanced Practioner MSU enkel & voet (onderdeel van de master opleiding Medical Imaging, InHolland) heeft Lisette de Graauw literatuuronderzoek gedaan naar echografische kenmerken van apofysitis calcanei. In de nieuwsbrief Vespertilio van Dynamic beschrijft zij in een casus over een 12-jarige jongen, de inzet van echografie bij deze aandoening.

Casus apofysitis calcanei

Terug