Podozorg Nederland presenteert resultaten onderzoek patiënten

16 december 2014

Podozorg Nederland heeft 96 vestigingen waar registerpodologen werkzaam zijn. De aangesloten praktijken werken mee aan een onderzoek naar de resultaten van de behandelingen door een registerpodoloog. Vandaag presenteren ze hun tussenrapportage. 

De tevredenheid onder de patiënten is groot: 81,5 % van de deelnemende patiënten ervaart zijn herstel als positief (enigszins beter tot volledig hersteld). 

Samenstelling patiëntengroep:
Van de deelnemende patiënten is 71,5% vrouw en 28,5% man. Met 30% ligt het leeftijdszwaartepunt tussen de 50-59 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep 60-69 jaar met 19%.
Van de deelnemende patiënten valt 43,5% procent onder de beroepsbevolking en is 26,4% gepensioneerd. 
 
 
Cijfers over klachten:
41,5%  van de deelnemende patiënten heeft klachten beiderzijds. Eenzijdige klachten (58.5%) komen met name aan de linkerzijde vaker voor.
Patiënten bezoeken de praktijk van de registerpodoloog met klachten aan:

  • voorvoet (40,5%)
  • achtervoet (31%)
  • middenvoet (30%)
  • rug (19%)
  • enkel (15,5%). 
 
55% heeft chronische klachten variërend van de duur van een jaar tot langer dan 5 jaar.
73,5% aan dat zij voor hun klachten ook al bij andere hulpverleners zijn geweest voor hun visie en/ of behandeling.
22,5% ervaart hinder in de uitvoering van het werk als gevolg van de voetklachten. Hierdoor is 2% minder gaan werken.
 

Meer informatie over Podozorg Nederland 

Terug