Proef met online behandeling fysiotherapie

11 februari 2015

Honderd fysiotherapiepraktijken doen mee aan een pilot om patiënten te behandelen met online ondersteuning. Met behulp van het online platform HelloFysio kunnen de fysiotherapeuten hun patiënten op afstand behandelen. De online ondersteuning en behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars ONVZ en a.s.r.

Met HelloFysio kunnen fysiotherapeuten hun patiënten op afstand behandelen en aan de hand van 250 instructiefilmpjes uitleg geven over oefeningen. Daarnaast krijgen patiënten via de app afspraakherinneringen en kunnen ze online vervolgafspraken maken met hun fysiotherapeut. Ook kunnen patiënten op elk moment hun voortgang en behandelschema bekijken.

ONVZ en a.s.r. gaan in de pilot de eenmalige aanschafkosten van de HelloFysio-software vergoeden aan de honderd deelnemende praktijken. Deze praktijken krijgen tevens een gratis workshop om de werking van de applicatie onder de knie te krijgen. Naast de aansluitkosten is er ook een vergoeding voor de therapeuten voor online ondersteuning en behandeling, wat invoering van de app voor de praktijk kostenneutraal maakt. ONVZ en a.s.r. vergoeden het gebruik van de app voor alle patiënten, of die nu via ONVZ en a.s.r. verzekerd zijn of niet.

Op deze manier willen ONVZ en a.s.r. een bijdrage leveren om eHealth toepassingen in de zorg toegankelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan de eigen regie van patiënten in de zorg te stimuleren.

Bron: Nationale Zorggids

Terug