Terugblik op het Jaarcongres voor de Podologie

19 november 2015

Boeiende lezingen en dringende oproep…

We kunnen terugkijken op een geslaagd Jaarcongres voor de Podologie met een mooie PodoExpo. Op dezelfde locatie als vorig jaar - het NBC in Nieuwegein - werden weer zo’n 500 bezoekers welkom geheten. Allemaal professionals met kennis en interesse in de voet- en houdingszorg.

Het thema van dit Jaarcongres was: Kwaliteit en transparantie in de zorg, hiermee sloot LOOP aan op het door minister Schippers uitgeroepen Jaar van Transparantie.

Bij de start van dit congres sprak Minister Schippers de bezoekers toe via een videoboodschap. In deze boodschap benadrukt zij het belang van onderlinge samenwerking en afstemming met de diverse disciplines. Zij doet daarbij een dringende oproep richting alle zorgverleners in de voetgezondheidszorg om actiever deze samenwerking met elkaar te zoeken.

Toekomst en dankwoord

Na deze boodschap verschenen 3 barkrukken op het podium. Deze werden bezet door Chris Visser (voorzitter bestuur Stichting LOOP), Mieke de Haan (secretaris en penningmeester Stichting LOOP) en Eric Wonink (voorzitter interim adviesraad). Dagvoorzitter Johàn Blaazer ging in gesprek met hen over wat de videoboodschap voor LOOP en de aanwezige professionals betekent.

Kortgezegd was de conclusie: Minister Schippers gaf een duidelijke opdracht aan de aanwezige professionals. Maak je zorgaanbod zichtbaar en geef daarbij duidelijk de grenzen aan en maak daarvan de kwaliteit zichtbaar richting patiënt en richting zorgverzekeraars. Een opdracht waar Stichting LOOP voor de volle 100% achter staat en waar zij maximale aandacht aan gaat geven.
Na deze korte introductie van het jaarcongres waren gedurende de dag een viertal plenaire lezingen, tussendoor konden de bezoekers de PodoExpo bezoeken en aan parallelsessies deelnemen. Hieronder vindt u een kort verslag van elke lezing.

Lezing: Herkennen reumatische aandoeningen

Door reuma vroeg te herkennen en vroeg te starten met een stevige behandeling kunnen gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven. Hier liggen kansen, en wel speciaal voor de voetspecialist! Dat is de ‘take home message’ van Dr. Linn Rasker, reumatoloog aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Wist u dat u als voet- en houdingsspecialist mensen met reumatische klachten vaak als eerste ziet? Hoe herkent u als voetspecialist reumatische aandoeningen? Wees alert op afwijkend loopgedrag, of een bijzondere schoenkeuze. Draagt uw cliënt sandalen in de winter? Vraag door naar eventuele klachten! Vaak beginnen reumatische aandoeningen met onduidelijke klachten: “Ik loop niet meer zo lekker.”

Al voordat gewrichten aangedaan zijn, zijn er veranderingen te meten en zijn er symptomen te signaleren. Extra belangrijk voor u als voetspecialist zijn bijvoorbeeld jicht, reumatoïde artritis en artritis psoriatica. Let op kenmerken als dactylitis (worstteentje) en nagels die er niet normaal uitzien (psoriatica).
Vermoedt u reumatoïde artritis? Vraag uw cliënt bijvoorbeeld eens of hij ‘s ochtends een vuist kan maken. Behandelen in vroeg stadium kan blijvende schade aan gewrichten voorkomen.
Dr. Linn Rasker over herkennen van reumatische aandoeningen

Lezing: Inzet echografie

Registerpodoloog Paul Fahner sluit in zijn verhaal naadloos aan op voorganger Linn Rasker. Hij verving prof. dr. Kleinrensink die onverwachts verhinderd was. Hij is echograferend registerpodoloog en triagist en heeft veel ervaring met cliënten met artrose en deed onderzoek naar het echografische onderzoek bij deze groep cliënten.

Algemeen geldt dat radiologisch onderzoek (röntgenfoto) de gouden standaard is bij verdenking op reuma. Uit onderzoek blijkt echter dat als het om de voet gaat, een röntgenfoto lang niet altijd reuma aantoont. Hoe komt dit?
Radiologisch onderzoek vindt niet de kleine afwijkingen in de voet in een vroeg stadium, die juist zo belangrijk zijn bij de vroegherkenning van reuma. Echografie blijkt echter artroseverschijnselen te kunnen aantonen, zelfs voordat klachten en klinische verschijnselen ontstaan! Daarbij komt dat echografie een goedkope, toegankelijke en voor de cliënt weinig ingrijpende onderzoeksmethode is.

Met een praktijkvoorbeeld laat Fahner zien dat een cliënt die van de radioloog komt met de diagnose ‘peesontsteking’ bij echografisch onderzoek artrose blijkt te hebben. Na inzet van de juiste therapie verbetert de VAS score drastisch. Bezoek aan de orthopedisch chirurg kan worden uitgesteld!

Boodschap van Fahner: inzetten van echografisch onderzoek door echograferende voetspecialisten zou vroegdiagnostiek bij reuma sterk ten goede komen. Echter gestandaardiseerde criteria, duidelijke protocollen en gedegen opleiding zijn noodzakelijk!
Registerpodoloog Paul Fahner over echografie bij reuma

Lezing: Methodisch handelen

Ron van Leeuwen startte met de volgende vragen: ‘Transparantie in de zorg staat vandaag centraal, transparantie naar de cliënt, naar de zorgverzekeraar en naar onze mede professionals in de zorg. Om transparant te zijn moet je elkaar begrijpen; je moet dezelfde taal spreken. Wat versta je onder gezondheid? En wat onder ziekte?’

De biomedische opvatting waarbij gezondheid werd gedefinieerd als de afwezigheid van ziekte, is verleden tijd en vervangen door een meer holistische benadering, gericht op de veerkracht van de cliënt: “Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”

Centraal in deze nieuwe omschrijving staat het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren. Daarop aansluitend worden klachten geclassificeerd volgens ICF: International classification of functioning, disability and health.
In het ICF draait het niet meer om het benoemen van een aandoening, het richt zich op de consequenties van de gezondheidstoestand voor de persoon: hoe gaat iemand om met zijn of haar aandoening? In hoeverre is hij of zij in staat deel te nemen aan de maatschappij?

Deze manier van denken helpt om de hulpvraag van uw cliënt helder in kaart te brengen en vervolgens gericht een therapie in te zetten die beantwoordt aan de hulpvraag. Resultaatgericht werken, dat wilt u zelf graag, dat wil uw cliënt en dat wil de zorgverzekeraar. Hoe maakt u uw resultaten zichtbaar? Door methodisch en transparant te werken. U staat pas echt sterk wanneer u als hele beroepsgroep zich hard maakt voor transparantie.
De transparante beroepsgroep:
  • Dossiervorming is noodzakelijk om aan te tonen welk resultaat de behandeling heeft op het gezondheidsprobleem van de patiënt.
  • Gezamenlijk optrekken als beroepsgroep is noodzakelijk als het gaat om transparantie van zorg.
  • Indien de beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid niet neemt in transparantie van de zorg, zal de zorgverzekeraar dit bepalen!
  • Niet de verrichting maar het zichtbaar resultaat van de behandeling staat centraal voor de hoogte van de vergoeding.
Dagvoorzitter Johàn Blaazer in gesprek met Ron van Leeuwen

Lezing: Voetentherapie in Finland

Yvonne Bontekoning betreedt het podium in gezelschap van een kruiwagen gevuld met zaagsel, zand en houten looppad en daarmee wordt op het podium een heus ‘blotevoetenpad’ gecreëerd. Dagvoorzitter Johàn Blaazer wordt vriendelijk verzocht zijn schoenen en sokken uit te trekken om het 'blotevoetenpad' ter plekke uit te proberen. Een ludieke manier om zo laat op de dag nog de aandacht op je lezing te vestigen.

Yvonne is registerpodoloog en bewegingsanalist. Ze verdiepte zich in de invloed die onze schoenen hebben op het ontstaan van voetklachten. Schoenen zetten voeten in een houding die afwijkt van de natuurlijke houding: ze drukken de tenen naar elkaar toe, hebben een hakje en de teensprong zet de tenen in dorsaalflexie. Verkort dit bepaalde spieren? Maakt dit spieren lui?

Ook keek Yvonne naar de intrinsieke voetspieren. Verschillende onderzoeken wijzen erop dat de principes van core stability zoals we die kennen voor de romp (ten dele) ook van toepassing zijn voor de voet. Het trainen van de intrinsieke voetspieren draagt eraan bij dat klachten verminderd en voorkomen worden.

In Finland werken podotherapeuten al 10 jaar met minimalistische schoenen en voetentraining. Zowel in opleiding als in het zorgstelsel en de communicatie van de overheid staat het bevorderen van de gezondheid van de voet door middel van oefeningen en het lopen op blote voeten of minimalistische schoenen centraal. Wat kunnen wij van hen leren?

Yvonne: 'De beste voetentherapie voor de langere termijn is blootvoets of minimalistisch geschoeid wandelen op variabele ondergrond en her-educatie van bewegingspatronen. Voor de korte termijn kan zolentherapie zinvol zijn voor pijnvermindering.'

Johàn Blaazer en Yvonne Bontekoning over het blote voetenpad
 

Terug