Symposium Kwaliteit in de orthopedische hulpmiddelenzorg

10 december 2015


"Theorie en de dagelijkse praktijk; verwachtingen, knelpunten en verbeteringen"

NVOS-Orthobanda en ISPO Nederland organiseren vrijdag 29 januari het symposium Kwaliteit in de orthopedische hulpmiddelenzorg.

Verbetering van de kwaliteit van de zorg, transparantie en de betaalbaarheid van de zorg staan centraal in het beleid van overheid, politiek en zorgverzekeraars. Samen met hen, met de leden en andere belanghebbenden willen NVOS-Orthobanda en ISPO de kwaliteit in de orthopedische hulpmiddelenzorg bespreken en verder verbeteren. Het doel is om te bewerkstelligen dat de zorg voor patiënten bereikbaar, kwalitatief, effectief en betaalbaar is en blijft.

In het ochtenddeel zijn er plenaire inleidingen gepland, om vanuit de invalshoek van het Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, patiëntenorganisaties, leveranciers en fabrikanten het (gewenste) kwaliteitsbeleid nader toe te lichten. In het middagdeel zijn er parallelsessies, die o.a. gaan over kwaliteitsverbeteringen in het proces en het product en de dagelijkse praktijk. Onderwerpen zoals richtlijnen/protocollen (o.a. indicatiematrix), outputmeting, opleidingen, erkenningsregelingen, CE-markering/risicoanalyse en toegepast (wetenschappelijk) onderzoek worden dan besproken.

Stichting LOOP heeft dit symposium met 3 punten geaccrediteerd.

Meer informatie: ISPO Nederland
 

Terug