Veranderingen beroepsprofielen en inrichting LOOP

30 juni 2016


Stichting LOOP heeft deze week haar therapeuten geïnformeerd over de veranderingen die per 1 januari 2017 zullen gaan plaatsvinden. Veranderingen in de benamingen van de profielen en de inrichting daarvan binnen LOOP. LOOP speelt hiermee in op een veranderende zorgmarkt waarin patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars behoefte hebben aan duidelijkheid: wie doet wat, waar werken ze samen en welke plek neemt de zorgverlener in?
 

Welke veranderingen heeft LOOP aangekondigd?

Binnen LOOP ontstaan er twee pijlers. De ene pijler is: voorlichting en advies en de andere pijler: paramedische zorg. Links de beroepsgroepen die voorlichting en advies leveren in de ‘nulde’ lijn en rechts de beroepsgroepen die vooral paramedische zorg bieden in de eerste lijn. Beide pijlers zijn voor de voetzorg belangrijk met elk hun eigen markt. Zij kunnen over en weer samenwerken.
 Namen van profielen veranderen

De namen van sommige profielen gaan veranderen. In onderstaand overzicht ziet u de veranderingen in de benamingen van de profielen per 1 januari 2017.

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de profielen met hun nieuwe benamingen onder het nieuwe LOOP gaan vallen:

Er komen dus twee registers onder Voorlichting en Advies: de Voetkundig Adviseur en de Sport-voetkundig adviseur. Twee nieuwe registers waarmee LOOP aangeeft wat de waarde van deze beroepen is binnen de voet- en houdingszorg. Daarnaast worden, onder de pijler paramedische zorg, de profielen van registerpodoloog en podoposturaal therapeut duidelijker gepositioneerd.

Extern Kwaliteitsregister: KABIZ

De zorgmarkt vraagt dat kwaliteit door een onafhankelijk kwaliteitsinstituut getoetst wordt. Stichting LOOP brengt de profielen van de registerpodoloog en podoposturaal therapeut onder bij de kwaliteitsregisters van KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). In de betreffende registers maakt KABIZ de deskundigheid en kwalificaties van deze beroepsoefenaars zichtbaar. Meer informatie: www.kabiz.nl  

Daarnaast wordt de komende tijd onderzocht of het mogelijk is de registerpodoloog en podoposturaal therapeut onder te brengen in één profiel.
Aanvullend op deze profielen zijn de volgende aantekeningen in het register van KABIZ mogelijk:
-        Sport (na afronding van de post-hbo opleiding sportpodologie)
-        Zorgschoen (na afronding van opleiding zorgschoenspecialist)
-        Echografie (na afronding van opleiding echografie voet en enkel)
 
 

Terug