Menu:

Thema's | Voet en enkel | Houding heup-rug-nek | Diabetes | Voor patiënten | Reuma | Sport | Zorgschoeisel | Schoenen

Diabetes

Voetzorg bij diabetes

Registerpodologen zijn opgeleid om voetzorg te leveren aan diabetespatiënten. Zij doen een uitgebreid gericht voetonderzoek bij diabetes en werken hierin samen met andere disciplines zoals gespecialiseerde en medisch pedicures. Op deze manier leveren zij hun bijdrage in het voorkomen van diabetische voetproblemen zoals voetwonden.

 
Het aantal mensen met diabetes stijgt enorm, de verwachting is dan ook dat het aantal voetklachten toeneemt. Preventie, het voorkomen van voetklachten, neemt hier een belangrijke plaats in. Hierin werkt de registerpodoloog nauw samen met verschillende zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners, diabetes verpleegkundigen, diëtistes, gespecialiseerde en medische pedicures en paramedisch chiropodisten. Voor optimale communicatie en samenwerking tussen deze zorgverleners onderling is deze zogenoemde ketenzorg erg belangrijk.
 
Binnen de ketenzorg staat de diabetespatiënt centraal. Dit betekent dat samen met de diabetespatiënt wordt gekeken op welke wijze complicaties van diabetes kan worden voorkomen. Door middel van regelmatig gericht voetonderzoek, duidelijke voorlichting en adequate behandeling probeert de registerpodoloog samen met de diabetespatiënt en andere betrokken zorgverleners, voetproblemen te voorkomen.

Meer weten over diabetische voetzorg? Kijk op www.diabetischevoetzorg.nl

 

Stichting LOOP is als buitengewoon lid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) betrokken bij de ontwikkeling van beleid rond voetzorg bij diabetes.


Bekijk de patiëntenfolder Diabetes - Zorg voor uw voeten (versie 1 - mei 2014)

Patiëntenfolder Diabetes - Zorg voor uw voeten