Academie voor Podologie ingeschaald op NLQF6

Voor patiënten is goede kwaliteit (voet)zorg van groot belang. Aantoonbare kwaliteit begint met een aantoonbare goede opleiding.

Daarom heeft de Academie voor Podologie (AvP) haar niveau laten toetsen volgens de nieuwste Nederlandse en Europese standaard in niveau bepaling: NLQF/EQF.

Op 11 februari 2021 is het beoordelingsproces afgerond, en is vastgesteld dat de leeruitkomsten van de AvP voldoen aan NLQF/EQF niveau 6. De toetsing vond plaats volgens het Nederlands en het Europees kwalificatieraamwerk. De opleiding is opgenomen in het openbare NLQF-register.

Het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) vormde voorheen dé standaard voor het vaststellen van het niveau van post initiële opleidingen. En ook het CPION accrediteerde de opleiding tot registerpodoloog al jaren op hbo-bachelor niveau.

Uiteraard zijn we blij met de bevestiging van het hbo-bachelor niveau van de Registerpodologie volgens de nieuwste standaard van niveau bepaling in Europa en in Nederland.

Voordeel voor toekomstige studenten is dat zij met deze NLQF/EQF kwalificatie vanaf 2022 in aanmerking komen voor het STAP-budget. Het STAP-budget is een leer- en ontwikkelbudget van het Ministerie voor Sociale zaken en werkgelegenheid voor de stimulering van de arbeidsmarktpositie van mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Het vervangt de fiscale scholingsaftrek opleidingen voor particulieren.

Nadat men is afgestudeerd aan de AvP kan men zich inschrijven bij Stichting LOOP. Men mag zich dan Registerpodoloog noemen.

Om ook na afstuderen de kwaliteit van de Registerpodologen en Podoposturaal therapeuten te waarborgen moeten zij:

  1. zich registreren bij KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). KABIZ voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt de accreditatie van deskundigheids-bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.
  2. zich laten auditeren door Health Care Auditing (HCA) of door Stichting Erkenningsregelingen Medische Hulpmiddelen.

Stichting LOOP vertegenwoordigt haar achterban, die deels dubbel is opgeleid, met name als fysiotherapeut, (medisch) pedicure, arts, verpleegkundige, praktijkondersteuner huisartsenpraktijk of manueel therapeut.

Zij zetten zich naast de reguliere voetzorg ook in voor groeperingen die specifieke behoefte hebben aan (preventieve) voetzorg, waaronder professionele sporters (voetballers, schaatsers, NOC/NSF), defensie en de politie.

Ook vervullen de in echografie gespecialiseerde Registerpodologen en Podoposturaal therapeuten een rol bij het voorkómen van medisch specialistische zorg door hun kennis van deze diagnostische techniek.