Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Vacatures | AVG wet

Vacatures

Beleidsmedewerker

Het bestuur van Stichting LOOP zoekt een Beleidsmedewerker
De Beleidsmedewerker werkt nauw samen met de Bestuurssecretaris en ondersteunt het Bestuur in het ontwikkelen en implementeren van beleid, initiatieven en innovaties, met als aandachtspunt Kwaliteit en Educatie. De Beleidsmedewerker houdt nauwgezet de ontwikkelingen in de markt in de gaten, onderhoudt contacten en speelt in op maatschappelijke vraagstukken.
Lees hier het volledige zoekprofiel (PDF)

 

 

Penningmeester Stichting LOOP m/v

Ben je op zoek naar een leerzame, maatschappelijke functie waarin je het podologisch vakgebied en jezelf verder ontwikkelt? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Het is je misschien opgevallen: LOOP is volop in beweging. Zij laat van zich horen bij alle relevante partijen in Nederland, om het vakgebied ten aanzien van de patiëntenzorg onder de aandacht te brengen en de belangen van de aangeslotenen te behartigen. Denk hierbij aan patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, ZN, NZa, Zorginstituut Nederland, maar ook aan brancheorganisaties van aanpalende vakgebieden, de schoenenbranche en bijvoorbeeld de Federatie Medisch Specialisten. Dit is zeker in deze tijd van grote veranderingen in de ‘risicovoetzorg’ van groot belang. Daarnaast worden nieuwe inzichten continu vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in vernieuwingen van de audits, scholingsprogramma’s, het Jaarcongres Podologie & PodoExpo en bijdragen aan richtlijnen.

Dit alles gebeurt met een gedreven bestuur en ondersteuning.

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting binnen het veld, neemt bestuursbesluiten en handelt binnen de gestelde kaders, vastgelegd in onder andere de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten. Het bestuur legde afspraken volgens de WBTR vast. De Raad van Aangeslotenen (RvA) adviseert het bestuur en ondersteunt bij het behartigen van de belangen van de stichting en de aangeslotenen. De RvA vormt een overlegplatvorm tussen het bestuur en de aangeslotenen en creëert draagvlak voor de stichting. De stichting wordt ondersteund in haar taken door een bestuurssecretaris, beleidsmedewerkers en een office manager.

LOOP moet na vele jaren helaas afscheid nemen van haar zeer gewaardeerde Penningmeester en zoekt daarom naar vervanging. Heb je zin om met ons mee te groeien? Solliciteer dan op deze functie.

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de volgende zaken, waarbij hij ondersteund wordt door het accountantsbureau en het office management van LOOP

 • Het voeren van een goede financiële administratie en het waarborgen van de continuïteit hiervan;
 • Het opstellen van financiële overzichten, zoals het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 • Het beheren van de kas, de bankrekeningen, spaarrekeningen en investeringen;
 • Het zorgvuldig omgaan met investeringen;
 • Het begroten van inkomsten en uitgaven en het uitvoeren van financiële controle op deze activiteiten tussentijds en na afronding;
 • Het beoordelen of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 • Het voorbereiden van de jaarrekeningen en balansen voor de Najaarsvergadering en de toelichting daarop;
 • Het faciliteren van de kascontrole.

Net als de andere bestuurders is ook de Penningmeester

 • Verantwoordelijk voor een actieve bijdrage aan de doelstelling van de stichting;
 • Aanspreekpunt voor de aangeslotenen en niet aangeslotenen;
 • Deelnemer aan de  bestuursvergaderingen en de Voor en Najaarsvergadering. Ongeveer 12 (veelal digitale) vergaderingen per jaar;
 • Mede bepaler van de visie van LOOP en verantwoordelijk voor het nemen van bestuursbesluiten. Dit alles altijd in het licht van meerwaarde bieden aan de aangeslotenen en aan de podologie in het algemeen;
 • Gerechtigd op het ontvangen van een bestuursvergoeding voor de werkzaamheden;
 • Aangesteld voor 4 jaar, met mogelijk een verlenging van nog eens 4 jaar.

Gewenste competenties en voorwaarden

 • Aangesloten bij Stichting LOOP;
 • Ongeveer 8 uur per week beschikbaar is voor bestuurswerkzaamheden;
 • Relevante financiële kennis en ervaring;
 • Accuraat, integer en communicatief sterk;
 • Houdt van weloverwogen besluitvorming in complexe zaken, overziet consequenties van beleid in de praktijk, schrikt niet terug om zich uit te spreken, verbinder, gevoel voor verhoudingen, proactief, flexibel en veerkrachtig, en beschikt daarnaast over relativeringsvermogen, zelfinzicht, en gevoel voor humor;
 • Bestuurlijke ervaring en een goed en voor de stichting relevant netwerk is een pre.

Zin om het bestuur te versterken?

Stuur dan voor 30 november 2022 een sollicitatiebrief met heldere motivatie en CV naar secretaris@loop.nl. Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden in december 2022. Bij vragen kunt u contact opnemen met Mariëlle Stokdijk, bestuurssecretaris via secretaris@loop.nl of telefonisch op 06-52611109