Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Het nieuwe LOOP | Vacatures | AVG wet

Vacatures

Bestuurslid Stichting LOOP m/v

Portefeuille kwaliteit en educatie

Ben je op zoek naar een leerzame, maatschappelijke functie waarin je het podologisch vakgebied en jezelf verder ontwikkelt? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Het is je misschien opgevallen: LOOP is volop in beweging. Zij laat van zich horen bij alle relevante partijen in Nederland, om het vakgebied van haar achterban onder de aandacht te brengen en belangen te behartigen. Denk hierbij aan verzekeraars, ZN, NZa, Zorginstituut Nederland, Patiëntenverenigingen, maar ook bij brancheorganisaties van aanpalende vakgebieden, de Schoenenbranche en bijvoorbeeld de FMS. Daarnaast worden nieuwe inzichten continu vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in vernieuwingen van de audits, scholingsprogramma’s, het jaarcongres, en bijdragen aan richtlijnen.

LOOP moet na vele jaren helaas afscheid nemen van haar zeer gewaardeerde bestuurslid met de portefeuille kwaliteit en educatie en zoekt daarom naar vervanging. Heb je zin om met ons mee te groeien?

Het bestuurslid kwaliteit en educatie

  • is verantwoordelijk voor een actieve bijdrage aan de doelstelling van de stichting;
  • treedt op als aanspreekpunt voor de aangeslotenen en niet aangeslotenen;
  • woont bestuursvergaderingen en de voor- en najaarsvergadering bij en draagt actief relevante onderwerpen aan (ongeveer 12 vergaderingen per jaar);
  • bepaalt mede de visie en bestuursbesluiten, zeker op het gebied van (bij)scholing, auditering, kwaliteit en richtlijn ontwikkeling. Dit alles altijd in het licht van meerwaarde bieden aan de aangeslotenen en aan de podologie in het algemeen;
  • heeft plezier in weloverwogen besluitvorming in complexe zaken, overziet consequenties van beleid in de praktijk, schrikt er niet van terug zich uit te spreken, is een verbinder, heeft gevoel voor verhoudingen, is flexibel en veerkrachtig, heeft relativeringsvermogen, zelfinzicht, en gevoel voor humor;
  • beschikt bij voorkeur over enige bestuurlijke ervaring en een voor de stichting relevant netwerk;
  • heeft ongeveer 8 uur per week beschikbaar voor bestuurswerkzaamheden;
  • ontvangt een bestuursvergoeding voor de bestuurswerkzaamheden;
  • is aangesloten bij Stichting LOOP;
  • wordt aangesteld voor 4 jaar, met mogelijk een verlenging van nog eens 4 jaar.

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting binnen het veld, neemt bestuursbesluiten en handelt binnen de gestelde kaders, vastgelegd in onder andere de statuten, het huishoudelijk Reglement, het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten. Bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijven de bestuursleden binnen hun bevoegdheden. Het bestuur legde afspraken volgens de WBTR vast.
 
De Raad van Aangeslotenen adviseert het bestuur, ondersteunt bij het behartigen van de belangen van de stichting en de aangeslotenen, vormt een overlegplatvorm tussen het bestuur van de stichting en de aangeslotenen en creëert draagvlak voor de stichting.
De stichting wordt ondersteunt in haar taken door een bestuurssecretaris, beleidsmedewerkers en een office manager.


Zin om het bestuur te versterken?

Stuur dan voor 15 november 2021 een sollicitatiebrief met heldere motivatie en CV naar secretaris@loop.nl. Gesprekken met geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden tussen 15 november en 1 december 2021.