Menu:

Over ons | Stichting LOOP | Missie en visie | Bestuur | Waarborging kwaliteit | Erkenning | Opname in een kwaliteitsregister | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Vacatures | AVG wet

Over ons

Stichting LOOP is een overkoepelend orgaan voor beroepsgroepen die zich richten op de gezondheid van de voet en houding in relatie tot de voet. Zij bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van de voet- en houdingszorg met een onafhankelijke houding in het belang van de cliënt. Zij vergroot de bekendheid van de voetzorg zodat meer mensen bereikt worden die behoefte hebben aan voetzorg. De aangesloten zorgverleners voldoen aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen, Een therapeut mag alleen de titel van registerpodoloog en podoposturaal therapeut gebruiken als hij is aangesloten bij LOOP en geregistreerd staat in het landelijke kwaliteitsregister van KABIZ